Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1551/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng - rừng PHĐN hồ Tân Giang thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.  
Tệp đính kèm: Không có tệp đính kèm
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh