Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1192/KH-UBND   Ngày ky´: 30/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15  
Tệp đính kèm:
DT4653-1680140306245-25799120.doc
DT4653-1680140306245-25799120_converted(30.03.2023_15h40p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc