Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1652/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/10/2019  
  Trích yếu: V/v thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất giải quyết các nội dung liên quan dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng thí điểm cây Cao su, dự án trồng rừng, chăn nuôi dưới tán rừng.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1652_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung