Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2263/UBND-KTTH   Ngày ky´: 26/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT7785-1653463819583-74113757.pdf
DT7785-1653464094689-75830276_nnminh-26-05-2022_05h47p47.doc
DT7785-1653464094689-75830276_nnminh-26-05-2022_05h47p47_converted(26.05.2022_10h29p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh