Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4289/KH-UBND   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15387-1664766699368-17103534_nnminh-03-10-2022_13h37p01.doc
DT15387-1664766699368-17103534_nnminh-03-10-2022_13h37p01(03.10.2022_14h52p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung