Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 04/01/2022  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT23-1641030984636-17042456_vominhtam-02-01-2022_16h55p56.doc
DT23-1641030984636-17042456_vominhtam-02-01-2022_16h55p56_converted(04.01.2022_08h10p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí