Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1415/KH-UBND   Ngày ky´: 12/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5306-1681096947168-28473688.doc
DT5306-1681096947168-28473688(12.04.2023_08h43p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến