Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3670/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 13/10/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v đảm bảo ANTT tại khu vực tổ chức Lễ khởi công xây dựng Đài phát sóng Nam Trung bộ.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3670_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Minh Tâm