Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1898/KH-UBND   Ngày ky´: 06/05/2022  
  Trích yếu: V/v Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6452-1651625679231-12404984.doc
DT6452-1651625679247-06113234.doc
DT6452-1651625679231-12404984(06.05.2022_09h50p24)_signed.pdf
THE LE KEM THEO KH 1898(06.05.2022_10h46p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc