Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2159/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/06/2020  
  Trích yếu: V/v xin chủ trương tổ chức chương trình Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội lần thứ II năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2159_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc