Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 28/BC-UBND   Ngày ky´: 13/02/2020  
  Trích yếu: V.v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB 28_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào