Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1931/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 04/06/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP và tiếp tục rà soát và hoàn thiện báo cáo.  
Tệp đính kèm:
CVVP1931_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý