Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4282/KH-TCT   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT15170-1664335259202-20644789.doc
DT15170-1664335259202-20644789_converted(03.10.2022_10h10p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến