Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2251/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V.v tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng.  
Tệp đính kèm:
CVUB2251_signed.pdf
442.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu