Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 238/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/05/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT7044-1684051326321-58058088.doc
DT7044-1684051326321-58058088(18.05.2023_10h44p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh