Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2229/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/06/2020  
  Trích yếu: V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác xử lý, sắp xếp nhà đất của BIDV.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2229_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương