Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 201/TB-VPUB   Ngày ky´: 01/07/2020  
  Trích yếu: V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP201_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc