Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6763/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
Tệp đính kèm:
DT20697-1639328733736-77007918.doc
DT20697-1639328733754-02872753.pdf
DT20697-1639328733736-77007918_converted(13.12.2021_13h55p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung