Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 402/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/03/2020  
  Trích yếu: V/v thay thế thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 402_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh