Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6646/CTR-BCĐ   Ngày ky´: 06/12/2021  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2022  
Tệp đính kèm:
DT20179-1638492969124-50884859.docx
DT20179-1638492969124-50884859_converted(06.12.2021_14h58p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung