Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1859/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/05/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
DT6377-1651221767397-16022333.pdf
DT6377-1651221753908-34235330_nguyendinhtuan-02-05-2022_09h59p44.doc
DT6377-1651221753908-34235330_nguyendinhtuan-02-05-2022_09h59p44(03.05.2022_20h04p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh