Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 944/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án trường mẫu giáo Phước Đại (cơ sở Ma Hoa) xã Phước Đại, huyện Bác Ái.  
Tệp đính kèm:
QDCT 944_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường