Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 452/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/04/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5009-1680661511607-14480575.doc
DT5009-1680661511607-14480575_converted(05.04.2023_16h53p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn