Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1714/KH-UBND   Ngày ky´: 23/04/2022  
  Trích yếu: V/v Hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT5961-1650620657144-85153063_nnminh-22-04-2022_17h01p57.docx
DT5961-1650620657144-85153063_nnminh-22-04-2022_17h01p57(23.04.2022_17h47p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa