Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4717/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 31/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT16947-1667118822526-41430625.docx
DT16947-1667118822526-41430625(31.10.2022_09h05p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung