Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6358/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT19359-1637308553242-06770595_nguyendinhtuan-20-11-2021_11h26p43.doc
DT19359-1637308553242-06770595_nguyendinhtuan-20-11-2021_11h26p43_converted(22.11.2021_10h24p34)_signed.pdf
145_NQ-CP_19112021-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc