Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 924/UBND-TCD   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3631-1678786683435-56869137.doc
DT3631-1678786683435-56869137_converted(15.03.2023_10h56p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung