Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1072/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/08/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2022  
Tệp đính kèm:
DT11857-1659343135333-88104674.doc
DT11857-1659343135333-88104674(03.08.2022_08h25p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc