Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1044/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3964-1679283227361-94092463.doc
DT3964-1679283227361-94092463_converted(21.03.2023_16h32p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc