Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6941/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh nội dung Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại  
Tệp đính kèm:
DT21267-1640047979799-16749606.doc
DT21267-1640047979799-16749606(21.12.2021_16h43p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc