Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 8/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/01/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT368-1673057057696-20937096_syson-09-01-2023_07h53p38.doc
DT368-1673057057696-20937096_syson-09-01-2023_07h53p38_converted(12.01.2023_09h38p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc