Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4005/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh  
Tệp đính kèm:
DT14327-1663063124043-00555433.doc
DT14327-1663063124043-00555433_converted(14.09.2022_14h05p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam