Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1574/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/11/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh giai đoạn 2022-202  
Tệp đính kèm:
DT17704-1668074227543-25677930.doc
DT17704-1668074227543-25677930(11.11.2022_08h52p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang