Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4430/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 12/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT16045-1665632017073-02248764.docx
CVUB 4430(13.10.2022_14h39p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung