Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3385/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3385_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý