Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 360/KH-UBND   Ngày ky´: 06/02/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1064-1675397510449-73131847.doc
DT1064-1675397510449-73131847_converted(06.02.2023_15h32p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc