Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1331/KH-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4874-1680506213999-77935666.doc
DT4874-1680506213999-77935666_converted(07.04.2023_16h03p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung