Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 15/TB-UBND   Ngày ky´: 30/01/2023  
  Trích yếu: V/v Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1044-1674186900721-53283206.doc
DT1044-1674186900721-53283206_converted(30.01.2023_14h28p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc