Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 13/BC-UBND   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V.v Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021  
Tệp đính kèm:
BC phong chong dich tu ngay 4 den ngay 10.01_nguyendinhtuan-12-01-2021_09h20p10.doc
BC phong chong dich tu ngay 4 den ngay 10.01_nguyendinhtuan-12-01-2021_09h20p10(13.01.2021_14h25p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc