Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6115/KH-UBND   Ngày ky´: 09/11/2021  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT18627-1636377799881-87799218.doc
DT18627-1636377799881-87799218(09.11.2021_11h01p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình