Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 32/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/07/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9406-1686888020306-82650329_nguyenthithanhbinh-19-06-2023_15h38p48.doc
DT9406-1686888020306-82650329_nguyenthithanhbinh-19-06-2023_15h38p48(21.06.2023_07h52p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh