Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 567/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT1886-1644549568956-30502212.doc
DT1886-1644549568956-30502212(14.02.2022_15h18p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến