Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 251/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/03/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3296-1646795165553-86109041.doc
DT3296-1646795165553-86109041(09.03.2022_15h19p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn