Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1116/UBND-KTTH   Ngày ky´: 20/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” lần 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT3799-1647589906288-52658190.doc
DT3799-1647589906288-52658190(20.03.2022_20h48p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung