Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5613/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/12/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 55-TB/BĐHĐAQCN ngày 26/11/2022 của Ban Điều hành Đề án Quyền con người.  
Tệp đính kèm:
DT20092-1671457012390-56832239.pdf
DT20092-1671679388178-87817386_nguyendinhtuan-23-12-2022_06h07p11.doc
DT20092-1671679388178-87817386_nguyendinhtuan-23-12-2022_06h07p11_converted(23.12.2022_22h02p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh