Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3422/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/08/2019  
  Trích yếu: V/v tháo dỡ đường vận chuyển trên sông Dinh.  
Tệp đính kèm:
CVUB3422_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào