Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1018/KH-UBND   Ngày ky´: 13/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3524-1646992380032-19305174.docx
DT3524-1646992380032-19305174(13.03.2022_19h58p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ