Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4677/KH-UBND   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT16748-1666756000209-73415649_nguyendinhtuan-27-10-2022_15h09p55.docx
DT16748-1666756000209-73415649_nguyendinhtuan-27-10-2022_15h09p55(27.10.2022_16h07p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến