Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1693/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/04/2022  
  Trích yếu: V/v sản xuất Chương trình “S Việt Nam - Ninh Thuận 2022”  
Tệp đính kèm:
DT5837-1650505172778-87992134.doc
DT5837-1650505172778-87992134(22.04.2022_12h49p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc