Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 9/TB-UBND   Ngày ky´: 18/01/2022  
  Trích yếu: V/v Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT950-1642471792201-02481937.doc
DT950-1642471792201-02481937_converted(18.01.2022_15h41p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc